Adres: Wijnegemsesteenweg 55, 2970 s' Gravenwezel, België
BTW nummer: BE 0509.914.350
Tel: +32 478 24 89 75
E-mail: koffie@caffredi.be

Gegevensbescherming

Wij danken u voor de interesse in ons aanbod. Wij beschermen uw persoonsgegevens en lichten in de privacy verklaring toe hoe wij te werk gaan, wat wij hiermee doen, voor welke doeleinden wij dit gebruiken, welke juridische grondslagen van tel zijn en welke rechten u kan laten gelden.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

 1. Wanneer u onze website/boekingsplatform bezoekt, slaan wij bepaalde gegevens over uw surfgedrag op, de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de toegangsstatus (bijv. of u een website kon oproepen of een foutmelding kreeg), het gebruik van functies van de website, de eventueel door u ingevoerde zoektermen, de frequentie waarmee u afzonderlijke websites oproept, de benaming van opgeroepen bestanden, de overgedragen hoeveelheid data, de website vanwaar u op onze website terecht bent gekomen en de website die u vanaf onze website bezoekt, ongeacht of u de links op onze website aanklikt of direct een domein in het invoerveld van hetzelfde tabblad (of hetzelfde venster) van uw browser invoert waarin u onze website hebt geopend.
 2. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens over te dragen en doet dit op geheel vrijwillige basis. Bepaalde functies in de website zijn afhankelijk van de overdracht van persoonsgegevens. Wanneer u er in deze gevallen voor kiest om uw persoonsgegevens niet over te dragen, kan dit ertoe leiden dat bepaalde functies niet of slechts beperkt beschikbaar zijn.

Gebruiksdoeleinden

Wij wenden de verzamelde persoonsgegevens van onze webshop aan om deze nog gebruiksvriendelijker te maken.

Overdracht van persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht noch verhuurd aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens eventueel aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van:

 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, ….);
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven, opvolgen van bestellingen, klachtenbehandeling, …
 • Het bezorgen van de geleverde diensten;
 • De persoonsgegevens zullen ook aan derden doorgegeven worden zodra wij dit wettelijk opgelegd krijgen.

Overdracht van persoonsgegevens op basis van sociale plug-ins

 1. Onze website/boekingsplatform kan ook door derden aangeboden inhoud bevatten. Wanneer u op een dergelijk aanbod klikt, dragen wij de vereiste hoeveelheid gegevens over aan de desbetreffende aanbieder (bijvoorbeeld de vermelding dat u dit aanbod bij ons hebt gevonden en evt. meer informatie die u hiervoor op onze website hebt aangegeven).
 2. Wanneer wij op onze website/boekingsplatform zogenoemde 'sociale plug-ins' van sociale netwerken zoals Facebook, Instagram,…. gebruiken, integreren wij deze als volgt: Bij een bezoek aan onze website zijn de sociale plug-ins standaard gedeactiveerd, d.w.z. dat er geen uitwisseling van gegevens aan de exploitanten van deze netwerken worden overgedragen. Indien u wel een van deze netwerken wenst te gebruiken, klikt u op de desbetreffende sociale plug-in om een directe verbinding met de server van het desbetreffende netwerk tot stand te activeren en de uitwisseling van data ter beschikking te stellen. Indien u bij het netwerk een gebruikersaccount hebt en op het moment dat u de sociale plug-in activeert, daar bent ingelogd, kan het netwerk uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wanneer u dat niet wilt, dient u zich bij het netwerk af te melden voordat de sociale plug-in wordt geactiveerd. Wanneer u een sociale plug-in activeert, draagt het netwerk de daardoor beschikbare inhoud direct over aan uw browser die deze inhoud in onze website integreert. In deze situatie kan ook gegevensoverdracht plaatsvinden die door het desbetreffende sociale netwerk wordt geïnitieerd en aangestuurd. Voor uw verbinding met een sociaal netwerk, voor de gegevensoverdracht tussen het netwerk en uw systeem en voor uw interacties op dit platform geldt uitsluitend het gegevensbeschermingsbeleid van het desbetreffende netwerk. De sociale plug-in blijft actief tot u deze deactiveert of uw cookies wist.
 3. Wanneer u de link naar de aangeboden content aanklikt of een sociale plug-in activeert, kan het zijn dat persoonsgegevens bij aanbieders in landen buiten de Europese Economische Ruimte terechtkomen, die vanuit het oogpunt van de Europese Unie ('EU') volgens de EU-norm geen 'passend beschermingsniveau' voor de verwerking van persoonsgegevens bieden. Houd hier rekening mee, voordat u een link aanklikt of een sociale plug-in activeert en op deze manier uw gegevens overdraagt.

Overdracht van persoonsgegevens aan derden; partners/leveranciers, webshop

Onze website kan links bevatten naar een van onze partners/leveranciers door middel van een hyperlink. Wanneer u op een dergelijk informatie klikt komt u uit op een andere juridische entiteit. Er is geen uitwisseling van informatie of data van persoonsgegevens tussen de servers onderling. Voor alle uw interacties op platformen van derden, partners/leveranciers van Caffredi geldt uitsluitend en enkel alleen het gegevensbeschermingsbeleid van die desbetreffende netwerken.

Verwerking van gebruiksgegevens; gebruik van analysetools

 1. Wij willen de inhoud van onze website zo goed mogelijk op uw interesses afstemmen en zo ons aanbod voor u verbeteren. Om voorkeuren en bijzonder populaire delen van de website te kunnen identificeren, maken wij gebruik van de volgende analysetool: Google Analytics
 2. Bij het gebruik van deze analysetools kunnen gegevens naar servers in de VS overgedragen en daar verwerkt worden. Let hierbij op het volgende: in de VS bestaat vanuit het oogpunt van de Europese Unie geen 'passend beschermingsniveau' voor de verwerking van persoonsgegevens dat overeenkomt met de EU-norm. Dit beschermingsniveau kan voor bepaalde bedrijven echter worden vervangen door een certificering conform het zogenoemde 'EU-VS- privacyschild'.
 3. Wanneer u niet wilt dat wij door middel van de genoemde analysetools informatie over uw bezoek aan onze website verzamelen en verwerken, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen aantekenen dat ook voor de toekomst geldt ('opt-out').
 4. Hieronder vindt u informatie over de aanbieders van de door ons gebruikte analysetools en de desbetreffende opt-out mogelijkheid: Google is overeenkomstig het EU-VS- privacyschild gecertificeerd. U kunt de overdracht van uw gegevens en hun registratie en verwerking door Google verhinderen. Google informeert hierover via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Juridische grondslagen van de verwerking

 1. Indien u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, vormt deze toestemming de juridische grondslag voor de verwerking
 2. Bovendien verwerken wij persoonsgegevens om onze rechtmatige belangen en de rechtmatige belangen van derden waar te nemen. Dergelijke rechtmatige belangen zijn bijvoorbeeld de instandhouding van onze IT-systemen, de marketing van onze producten en diensten en de producten en diensten van anderen alsook de juridisch vereiste documentatie van zakelijke contacten.

Veiligheid

Onze medewerkers zijn verplicht de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te respecteren en te waarborgen. Wij bewaren alle persoonlijke gegevens in een beveiligde omgeving. Om deze informatie te beschermen, hebben wij minimaal de volgende maatregelen getroffen:

 • SSL-protocol
 • Toegangsbeheer – bevoegde en betrokken personen
 • Computer- en server-backup
 • Firewalls

Bewaartermijn

Caffrèdi bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Concreet betekent dit dat uw persoonsgegevens niet langer dan 7 jaar bewaard zullen worden na laatste gebruik ervan.

Uw rechten

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van U ontvangen hebben. Dit kan op volgende manieren:

 • Per post/brief: Adres: Caffrèdi, Wijnegemsesteenweg 55, 2970 s' Gravenwezel ter attentie van  de DATA PROTECTION OFFICER, België
 • Per E-mail: caffredi@icloud.be ter attentie van de data officer.

Klachten

Mocht U een klacht hebben omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u klacht indienen bij Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 • +32 (0)2 274 48 00
 • +32 (0)2 274 48 35
 • commission@privacycommission.be

Onze website/boekingsplatform gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. Door verder te surfen op de site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Cookiebeleid

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website worden gegenereerd en door jouw internet wordt opgeslagen in de browser. Het doel is om informatie over jou te onthouden. Cookies maken het mogelijk voor een website om je browser te herkennen en om snel en eenvoudig te surfen op een website. Deze cookies bevatten dus informatie zoals bv taalvoorkeur, zodat deze informatie niet telkens opnieuw ingegeven dient te worden bij een nieuw bezoek aan een website. Ander cookies zorgen er dan weer voor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als je niet wil dat een website cookies op jouw computer plaatst, kan je jouw browser zo instellen.

Essentiële Cookies:

Onze website maakt gebruik van enkele noodzakelijke cookies omdat ze onze bezoekers toestaan doorheen de site te navigeren en de belangrijkste functies van onze site te gebruiken.

Niet-essentiële cookies:

We gebruiken analytics- en prestatiecookies om informatie te verzamelen en zo uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons tevens toe om de website te optimaliseren.

Uw webbrowser laat u evenwel toe om op elk ogenblik uw cookie -instellingen te wijzigen, cookies te blokkeren en/of aanwezige cookies te verwijderen. Deze instellingen zijn doorgaans terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser.